Møde med DNTM

FTT er i løbende dialog med DNTM. Hermed et kort referat fra vores sidste møde.

Møde mellem DNTM og FTT d 12/ 6 2015 i HK – hovedstad.
Til stede: Bo Kragelund og Loa Fogh Jensen
Referent Loa Fogh Jensen
1. Der arbejdes videre med brugervenligheden af tolke portalen – bl a videoer af teksten på brugerfladen, henvisning til brug af fjernetolk ved bestilling mm
2. Der er ført tilsyn med tolke med dispensation – intet at anmærke
3. Samarbejdet med UCC omkring kvalitetstilsynet forventes at blive endnu bedre efter sommerferien, så der kommer flere tilsyn.
4. Der kommer projekt ang informationer i udbudte opg
5. Nye udbud senest første oktober, med ikrafttræden 1/1 2016. Sandsynligvis flere leverandøre i reg. sjæl samme antal i andre reg.
6. Der arbejdes med en ide om, at der fra næste udbud kun komme det dyreste bud i betragtning, ved interessenter mellem flere firmaer
7. Der bevilges ikke døve tolke til brugere der tidligere har klaret sig uden – men særlige situationer kan bevilges ved faglig argumentation.
8. Der kommer en formulering ang sponsering i næste udbud.
9. Døve tolke skal selv skaffe deres feeder.
10. Kommandovejen for klager over DNTM er først til Bo, derefter til ministeriet for børn, unge og integration.
11. Vi vil gerne skabe et billede over et eventuelt omfang af tolke som helt eller delvist forlader faget.
12. Der blev talt om muligheder for at tilgodese tolkenes anciennitet og efter/videreuddannelse i forbindelse med udbud.

Møde med TolkDanmark

11700816_1010845052293206_8625160217308663612_n
FTT var i dag på besøg hos Tolkdanmark, til et lille uformelt møde og en kop kaffe. Det var Tolkdanmark, der som ny spiller indenfor tegnsprogstolkning inviterede os ud – for at hilse på, vise os deres lokaler og til at spørge lidt ind til tegnsprogstolkning og markedet helt generelt.
Tolkdanmark fortalte lidt om deres baggrund og historie og FTT fortalte overordnet om tegnsprogtolkning, vores branche, arbejdsmiljø for tolke og de udfordringer der kan være.
Tolkdanmark har forsøgt at få kontakt med FTT, men de to mails der er sendt, har FTTs bestyrelse desværre ikke modtaget. Vi var derfor glade for hurtigt at kunne imødekomme ønsket om et møde med os, og at kontakten nu er etableret. Det var et behageligt møde.