Tilmelding til tredje møde om døve tegnsprogstolke

Som tidligere annonceret kommer nu 3. indslag i rækken af møder, der skal give os mere viden på vores besluttede fokusområde: døvetolke og deres virke.

DTTP har restmidler efter projektets afslutning og de har derfor tilbudt os, at FTT’s medlemmer og de døve tegnsprogstolke i fællesskab kan få del i midlerne.
FTT og DTTP har i samarbejde etableret et efteruddannelsestilbud til jer.
Søndag den 25.oktober har vi inviteret Robert Adam til Danmark for at fortælle os om sin forskning på området, samt give os input til samarbejdet mellem døve og hørende tolke.
Vi aflyser altså medlemsmødet d.23/9 og mødes istedet:

Søndag d. 25.oktober kl 10-15
(Med forbehold for ændringer).
10-12: Oplæg ved Robert Adam, med efterfølgende diplomuddeling for deltagelse.
12-13: Frokostpause og sparring. Robert Adam er til stede og vil gerne bidrage med sine erfaringer.
13-15: Debat. Hvad er et godt fagligt forum for hhv døve tegnsprogstolke og FTT-medlemmer? Sammen prøver vi at skitsere et muligt scenarie for et fremtidigt fælles FTT. Robert Adam vil facilitere debatten.
Vi har booket CFD’s lokaler i Kbh, Fredericia, Odense, Aalborg og Århus, så der er igen muligt at deltage fra hele landet.

OBS!
FTT-medlemmer deltager gratis. Desuden er certificerede døvetolke særligt inviteret på dagen.
Alle andre ikke-FTT-medlemmer er også meget velkomne til at deltage i første del af arrangementet og I vil ligeledes modtage diplom for deltagelse. Efter frokost er det arrangementet dog kun åbent for FTT-medlemmer og døvetolke. Ikke-FTT-medlemmer deltager ved en egenbetaling på 50 kroner for oplægget og 40 kroner for frokost.
Du kan betale via Mobile Pay på telefonnummer: 29454144
Mærk din indbetaling med dit navn og “25. okt”

Tilmelding sker på nedenstående link:

https://docs.google.com/forms/d/1ApOcKCfCGJ_FvLcBj73fMH9pHIUmY0gobmd6Uv73NtQ/viewform

Hvis du vil læse mere om Robert Adam, kan du trykke på nedenstående link:
https://www.ucl.ac.uk/dcal/team/directorsresearch/robertadam

Vi ser frem til en spændende og udbytterig dag!

Minikonference om Projekt Døve Tegnsprogstolke

Lykke fra bestyrelsen deltog i dag i DDLs minikonference om Epinions evalueringsrapport vedrørende Projekt Døve Tegnsprogstolke.

I den første del af mødet gennemgik Hans Jørgen Dam fra Epinion hovedtendenserne, som kan drages fra den kvantitative undersøgelse, som de har stået for.
En meget klar del af de adspurgte grupper er positive i forhold til brugen af døve tegnsprogstolke. De adspurgte grupper er ”hørende tegnsprogstolke”, ”døve brugere”, døve tegnsprogstolke” og ”professionelle”.
Der er desuden en tendens blandt grupperne ”hørende tegnsprogstolke” og professionelle” til, at de som har faktisk erfaring med døve tolke i en tolkesituatione, vurderer det mere positivt og anvendeligt end de, der ikke har erfaring med døve tegnsprogstolke.
Dette er interessant i forhold til arbejdsgruppen under FTT, som gennem sommeren har afholdt medlemsmøder for at øge hørende tegnsprogstolkes kendskab til brugen af døve tegnsprogstolke.
Fra de adspurgte grupper ses det også, at tolkesituationer, hvor der tolkes til og fra internationale tegn, vurderes som de situationer, hvor der er ekstra meget udbytte af brug af døve tolke.
Som Hans Jørgen Dam udtrykte det: ”Der er nogle situationer, hvor det kan betyde forskellen mellem kommunikation og ingen kommunikation”.
Anden del af rapporten er en kvalitativ undersøgelse lavet af DDL. Den blev ikke gennemgået på minikonferencen, men der er interessante pointer i, så en opfordring herfra til at se nærmere på den.

På anden del af minikonferencen blev der vist et lille klip, hvor en døv udtalte sig om, hvilke fordele han har følt ved at have døvetolke med på sidste del af sin uddannelse. Klippet er en del af DDLs kvalitative undersøgelse.
Til sidst var der mulighed for spørgsmål både til Hans Jørgen Dam og til DDL og projektet.

Der var enighed om, at der er brug for mere forskning på området, så vi kan blive klogere på nøjagtig hvad i kommunikationen der fungerer bedre når døve tegnsprogstolke er til stede. Evalueringsrapporten har nu belyst den positive vurdering af brug af døve tegnsprogstolke og DDL er nu i gang med at overveje hvordan man bedst muligt får lavet kvalitative undersøgelser, så vi i detaljer kan finde ud af hvad det præcist er, der fungere bedre.