Medlemsskab af FTT

Foreningen optager tegnsprogstolke som medlemmer, der enten er uddannet fra en af de gennem tiden gældende danske tegnsprogstolkeuddannelser eller certificeret af udbudsmyndigheder i Danmark.

I FTT findes forskellige typer medlemskab, herunder kan du se hvilke.
For at blive medlem skal du udfylde indmeldelsesblanketten, her.

Medlemmer
Tegnsprogstolke, der er aktivt udøvende, arbejdssøgende til eller har orlov fra jobbet som tegnsprogstolk i Danmark, på Færøerne eller i Grønland.

Studerende medlemmer
Tolkestuderende ved Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning.

Passive medlemmer
Tegnsprogstolke som holder en pause eller ikke længere er aktive i professionen.

Pensionister, seniorer
Medlemmer der pensioneres helt eller delvis, går på efterløn eller bliver førtidspensionister, kan fortsætte på samme vilkår som hidtil.

Støttemedlemmer
Enhver der har interesse i at følge foreningens arbejde kan optages som støttemedlem og deltage ved arrangementer, hvor de er særligt inviteret.

Kontingenter
Ordinære medlemmer 500,- (2022: 400,-)
Passive medlemmer 200,-
Støttemedlemmer 200,-
Studerende 300,- (2022: 200,-)
Pensionister 200,-

Kontingentet er fradragsberettiget.

Ved betaling bedes beløbet indsat på:
Bank reg. nr. 1551
konto nr. 631 89 16

Foreningen af Tegnsprogstolke
c/o kasserer Sabrina Dam Larsen
Grønnegården 528A
2670 Greve