Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer fra øverst til venstre: Louise Lundy, Renie Hartmann Bennett, Johanne Smerlov (formand), Ulla Madsen, Lykke Sørensen.

Nederst fra venstre: Lisabella Thomsen (kasserer), Sif Gerding, Maja Gaudesen (næstformand), Lisa Eggert Azubal.