Medlemsskab af FTT

Foreningen optager tegnsprogstolke som medlemmer, der enten er uddannet fra en af de gennem tiden gældende danske tegnsprogstolkeuddannelser eller certificeret af udbudsmyndigheder i Danmark.

I FTT findes forskellige typer medlemskab, herunder kan du se hvilke.
For at blive medlem skal du udfylde indmeldelsesblanketten, som ligger her: Tilmelding

Medlemmer
Tegnsprogstolke, der er aktivt udøvende, arbejdssøgende til eller har orlov fra jobbet som tegnsprogstolk i Danmark, på Færøerne eller i Grønland.

Studerende medlemmer
Tolkestuderende ved Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning.

Passive medlemmer
Tegnsprogstolke som holder en pause eller ikke længere er aktive i professionen.

Pensionister, seniorer
Medlemmer der pensioneres helt eller delvis, går på efterløn eller bliver førtidspensionister, kan fortsætte på samme vilkår som hidtil.

Støttemedlemmer
Enhver der har interesse i at følge foreningens arbejde kan optages som støttemedlem og deltage ved arrangementer, hvor de er særligt inviteret. Uddannede tegnsprogstolke der arbejder som tegnsprogs- tolke, er arbejdssøgende til eller har orlov fra en stilling som tegnsprogstolk under SL-overenskomst enten som hoved- eller bierhverv.

Kontigenter for kalenderåret 2019
Ordinære medlemmer 500,-
Passive medlemmer 200,-
Støttemedlemmer 200,-
Studerende 300,-
Pensionister 200,-

Kontingentet er fradragsberettiget.

Ved betaling bedes beløbet indsat på:
Bank reg. nr. 1551
konto nr. 631 89 16

Foreningen af Tegnsprogstolke
c/o Bogholder Jørgen Sandholdt
Bremensgade 53, 2.tv.
2300 København S