Medlemsskab af FTT

I FTT findes forskellige typer medlemskab, herunder kan du se hvilke.
For at blive medlem skal du udfylde indmeldelsesblanketten, som ligger her: Tilmelding

Ordinære medlemmer

  1. Uddannede tegnsprogstolke der arbejder som tegnsprogs- tolke, er arbejdssøgende til eller har orlov fra en stilling som tegnsprogstolk under SL-overenskomst enten som hoved- eller bierhverv.
  2. Uddannede tegnsprogstolke der arbejder som tegnsprogstolke på Færøerne eller i Grønland. (dog undtaget stemmeret ved SL-overenskomstmæssige forslag og SL relaterede spørgsmål)
  3. Tegnsprogstolke som pr. 1. april 2003 har været medlem af FTT i mindst 3 år.

Særlige medlemmer
Som særlige medlemmer kan optages: Uddannede tegnsprogstolke der arbejder som tegnsprogstolke, er arbejdssøgende til eller har orlov fra en stilling som tegnsprogstolk under anden overenskomst enten som hoved- eller bierhverv.

Passive medlemmer
Som passive medlemmer kan optages ordinære og særlige medlemmer der i kortere eller længere tid er uden ansættelse og ikke-arbejdssøgende til en stilling som tegnsprogstolk, samt medlemmer der er overgået til andet fagområde.

Støttemedlemmer
Enhver der har interesse i at følge foreningens arbejde kan optages som støttemedlem og deltage ved arrangementer hvor de er særligt inviteret samt modtage Nyhedsbrevet.

Studerende medlemmer
I denne gruppe kan optages studerende ved tegnsprogs- og mundhåndsystemtolkeuddannelsen.

Pensionister, seniorer
Ordinære medlemmer der pensioneres helt eller delvis, går på efterløn eller førtidspension kan fortsætte med rettigheder og pligter som ordinære medlemmer men med stemmeret og opstillingsret som de særlige medlemmer.

Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan udnævnes ordinære eller tidligere medlemmer. Udnævnelsen foretages af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer har status som ordinære medlemmer hvis de opfylder kriterierne for dette, ellers som særlige medlemmer. De er fritaget for kontingent.

Kontigenter for kalenderåret 2015

Ordinære medlemmer 500,-/425,-*
Særlige medlemmer 500,-
Passive medlemmer 200,-
Støttemedlemmer 200,-
Studerende 300,-
Pensionister 200,-

* Der ydes 75,- i rabat ved medlemsskab af SL.
Kontingentet er fradragsberettiget.

Ved betaling bedes beløbet indsat på:
Bank reg. nr. 1551
konto nr. 631 89 16

Foreningen af Tegnsprogstolke
c/o Bogholder Jørgen Sandholdt
Bremensgade 53, 2.tv.
2300 København S