Medlemsskab af FTT

Foreningen optager tegnsprogstolke som medlemmer, der enten er uddannet fra en af de gennem tiden gældende danske tegnsprogstolkeuddannelser eller certificeret af udbudsmyndigheder i Danmark.

I FTT findes forskellige typer medlemskab, herunder kan du se hvilke.
For at blive medlem skal du udfylde indmeldelsesblanketten, her.

Medlemmer
Tegnsprogstolke, der er aktivt udøvende, arbejdssøgende til eller har orlov fra jobbet som tegnsprogstolk i Danmark, på Færøerne eller i Grønland.

Studerende medlemmer
Tolkestuderende ved Uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning.

Passive medlemmer
Tegnsprogstolke som holder en pause eller ikke længere er aktive i professionen.

Passive medlemmer har ikke mulighed for at deltage i kurser og arrangementer med mindre dette står direkte i invitationen.

Pensionister, seniorer
Medlemmer der pensioneres helt eller delvis, går på efterløn eller bliver førtidspensionister, kan fortsætte på samme vilkår som hidtil.

Støttemedlemmer
Enhver der har interesse i at følge foreningens arbejde kan optages som støttemedlem og deltage ved arrangementer, hvor de er særligt inviteret.

Kontingenter
Ordinære medlemmer 400,-
Passive medlemmer 200,-
Støttemedlemmer 200,-
Studerende 200,-
Pensionister 200,-

Kontingentet opkræves via faktura.