Udmeldelse

Udmeldelse er en aktiv handling og skal ske skriftligt til kassereren senest d. 15. januar. FTTs kontingent følger kalenderåret, og er udmeldelsen ikke sket rettidigt, betales kontingent for kalenderåret.

Ved at udfylde denne blanket får kasseren din udmeldelse. Du kan også vælge at sende os en mail på ftt (a) tegnsprogstolk.dk. Udmeldelsen er først gældende, når du har modtaget en kvittering fra bestyrelsen.