Bliv medlem

Det får du som medlem af FTT:

  • Et landsdækkende fagligt netværk.
  • Du støtter FTTs arbejde for tegnsprogstolkes vilkår
  • Sparring med andre tegnsprogstolke i hele Danmark, fx gennem den lukkede Facebook-gruppe kun for FTT medlemmer.
  • Medlemsmøder og temaarrangementer om spændende emner, som du som medlem selv kan have indflydelse på.
  • Mulighed for deltagelse i den årlige faglige tolkedag, hvor der er spændende oplæg og workshops, generalforsamling samt socialt samvær.
  • Nyhedsbreve fra bestyrelsen om deres arbejde og hvad der rører sig i tolkeverdenen nationalt og globalt.
  • Indirekte medlemsskab af EFSLI og WASLI og dermed deres medlemsfordele.

Kontigenter

Ordinære medlemmer 400,-
Passive medlemmer 200,-
Støttemedlemmer 200,-
Studerende 200,-
Pensionister 200,-

Meld dig ind

Ved indmeldelse efter 1. november betales først kontingent ved det kommende kontingentår.