Rapporter og artikler om tolkning

På siden her deler vi relevante rapporter og artikler om tolkning publiceret på dansk. Send dem gerne til os, og især hvis de ikke ligger tilgængelige andre steder.

Arbejdsmiljø

I 1994 blev der udarbejdet en rapport i det der dengang hed Bedriftssundhedstjenesten (nu under Arbejdstilsynet). Denne rapport slår fast at en tegnsprogstolk ikke bør tolke mere end 4 timer om dagen.
Da der er kommet flere tolkeformer til siden, fx skrivetolkning og tolkning gennem skærm, arbejder vi for at få lavet en ny rapport.

Rapporter fra CFD

Der er kun få rapporter om tolkning lavet i Danmark. Den tidligere største arbejdsgiver for tegnsprogstolke CFD deltog i nogle projekter om nogle særlige tolkeformer og rapporterne fra de projekter har vi fået lov til at dele her.