Møde med DNTM

FTT er i løbende dialog med DNTM. Hermed et kort referat fra vores sidste møde.

Møde mellem DNTM og FTT d 12/ 6 2015 i HK – hovedstad.
Til stede: Bo Kragelund og Loa Fogh Jensen
Referent Loa Fogh Jensen
1. Der arbejdes videre med brugervenligheden af tolke portalen – bl a videoer af teksten på brugerfladen, henvisning til brug af fjernetolk ved bestilling mm
2. Der er ført tilsyn med tolke med dispensation – intet at anmærke
3. Samarbejdet med UCC omkring kvalitetstilsynet forventes at blive endnu bedre efter sommerferien, så der kommer flere tilsyn.
4. Der kommer projekt ang informationer i udbudte opg
5. Nye udbud senest første oktober, med ikrafttræden 1/1 2016. Sandsynligvis flere leverandøre i reg. sjæl samme antal i andre reg.
6. Der arbejdes med en ide om, at der fra næste udbud kun komme det dyreste bud i betragtning, ved interessenter mellem flere firmaer
7. Der bevilges ikke døve tolke til brugere der tidligere har klaret sig uden – men særlige situationer kan bevilges ved faglig argumentation.
8. Der kommer en formulering ang sponsering i næste udbud.
9. Døve tolke skal selv skaffe deres feeder.
10. Kommandovejen for klager over DNTM er først til Bo, derefter til ministeriet for børn, unge og integration.
11. Vi vil gerne skabe et billede over et eventuelt omfang af tolke som helt eller delvist forlader faget.
12. Der blev talt om muligheder for at tilgodese tolkenes anciennitet og efter/videreuddannelse i forbindelse med udbud.