Det aktuelle tolkemarked

Jobusikkerheden er allerede en realitet hos vores medlemmer. Der bliver afskediget og genansat tolke.
Nogle går ledige og andre tager småjobs eller er tvunget ned på deltid.

Der er tolkeleverandører, der ikke tilbyder deres ansatte en overenskomst, og vi hører at tolke bliver spurgt hvorfor en tegnsprogstolk ikke kan tolke 37 timer om ugen. Situationer som denne opstår, da der er kommet aktører på markedet uden forståelse for tegnsprogstolkning og vores virke.
Hvis tegnsprogstolke i fremtiden skal bevæge sig imellem arbejdspladser afhængig af hvor udbuddene bliver vundet, giver det store komplikationer hos vores medlemmer. Hvordan sikrer vi tolkenes rettigheder, trivsel, pension, sundt psykisk og fysisk arbejdsmiljø med mere?

Formålet med vores tidligere udmeldingen om at fraråde unge at bruge SU-klip på tegnsprogstolkeuddannelsen, har været at give et realistisk billede på vores verden og fremtid.
Vi elsker vores job, så det er faktisk overraskende at erkende, at man ikke længere kan svare unge, der spørger til vores uddannelse, at ” ja – det er det fedeste job i verden”.
Vi som FTT bliver nødt til at fortælle om realiteterne på vores marked. Der er vores hverdag. Det er os der skal se kolleger blive fyret og mærke opgavenedgangen.

Ja, det er en ærgerlige udmelding og det er ikke en rar diskussion at have; men den er nødvendig. Det nytter heller ikke at lade være med at reagere på realiteterne. Vi har brug for en tolkeudredning med undersøgelse af tegnsprogstolkes trivsel og vilkår.
FTT samarbejder med alle som hidtil. Vi er blot nødt til at udtrykke de frustrationer vi har over markedets nuværende status og bekymringer for den fremtidige udvikling.

Vi har i dag haft et møde med de studerende på UCC, København. De igangværende studerende skal behandles ordentligt og med respekt. Men fremtidige tolkestuderende skal også kende realiteterne set fra praksisfeltet. Vi skal være en forening, der realistisk ser på hvad der sker, og kommer til at ske, over den næste årrække. Vi vil fremover fortsat bakke op om tolkeuddannelsen og være med til at sikre dennes kvalitet, så vi også i fremtiden har dygtige og velfungerende tegnsprogstolke.