Spændende skandinavisk sommerkursus

Synes du, dét at skulle tolke fra talt norsk eller svensk kan være en udfordring?
Kunne du tænke dig i at blive styrket i din nabosprogsforståelse?
Så er der her et tilbud til dig!
De skandinaviske tegnsprogstolkeforbund (FTT, STTF og Tolkeforbunnet) er gået sammen om at kreere et “interskandinavisk” sommerkursus, 3, – 7. august 2016 (undervisning 4. – 6.) der har til formål at ruste tegnsprogstolke i norden til at tolke fra de talte skandinaviske sprog.
“Blandinavin-kurset” vil byde på undervisning i de respektive sprog, spændende workshops om emner som fx  “falske venner”, udveksling af ord og ordsprog, quizzer, socialt samvær med nordiske kollegaer og meget mere.
 Man kan læse mere om kurset i den mail der er blevet sendt ud til FTT-medlemmerne. Tilmelding kan ske på dette link:
OBS! Der er et meget begrænset antal pladser, så det gælder om at være hurtig på aftrækkeren!