Tak for i år – Tolkeweekend 2016

FTT’s bestyrelse er godt i gang med bestyrelsesåret. Vi har allerede koordineret en del ting pr. mail og telefon, og har flere bolde i luften samt flere gennemførte aktiviteter. Vi holder vores første bestyrelsesmøde den 3.juni, hvor vi for alvor vil samle og drøfte de forskellige inputs vi fik fra årets Tolkeweekend – både fra generalforsamlingen og vores nye koncept Oplægsrouletten.

Oplægsrouletten gik ud på at FTT havde inviteret repræsentanter fra DDL, DDU, SL, HK og DNTM op og fortalte om deres syn på tolkebranchen nu og i fremtiden.

Et gennemgående tema, som både DDU, DDL, SL og HK kom ind på, var en opfordring til solidaritet blandt tolke og tolkeudbydere. For at komme igennem med et budskab, kræves det at vi finder det ”bredt delte og dybt følte” tema blandt os.  FTT’s medlemmer skal vise flaget og aktivt indgå i arbejdet og bestyrelsen skal påtage sig ansvaret for at bære medlemmernes stemme videre til de forskellige myndigheder. På trods af at vi er på et lille marked, er vi også udfordret ved at vi er organiseret i to forskellige fagforeninger og der er mange forskellige ansættelsesformer, så i en tid hvor vores arbejdsbetingelser i den grad bliver pressede, bliver det endnu vigtigere at vi formår at udnytte det at vi trods alt kender hinanden så godt, til at forene vores kræfter.

Medlemmer af FTT vil blive tilsendt de noter der blev taget under Oplægsroulettens gruppearbejde og bestyrelsen har nedskrevet forslag og anmodninger, som vi som sagt vil drøfte på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Om søndagen havde vi lektor, mag.art Ole Lauridsen fra Århus Universitet – (også kendt fra P4s Sproghjørnet) ude for at underholde os med noget vaskeægte sprognørderi.

Alt i alt var det en rigtig god weekend, hvor blikket var vendt fremad og fokus lå på forenede kræfter og solidaritet.

Endnu en gang tak til alle, der deltog i årets Tolkeweekend.